TMA voor organisaties

De selectie van een kandidaat, het meten van potentieel of starten met een ontwikkeltraject van een van uw medewerkers? Impuls loopbaanbegeleiding is gecertificeerd in de TMA methode: een geïntegreerde systematiek voor selectie, ontwikkeling en beoordeling van medewerkers, waarbij de ontwikkeling van talenten en competenties centraal staat.

 

Selectie personeel

Door middel van een TMA wordt een goed beeld verkregen van een kandidaat; matchen de talenten van de kandidaat met de competenties van de functie en in hoeverre zijn competenties ontwikkelbaar? Op basis van de analyse kan een onderbouwde keuze gemaakt worden of de kandidaat past in het gevraagde profiel.

 

Ontwikkeling medewerkers

In het kader van ontwikkeling van medewerkers wordt er met behulp van de TMA in brede zin naar talenten gekeken. Enerzijds wordt er naar drijfveren en talenten gekeken en anderzijds naar de persoonlijke interessegebieden van de medewerker. Op basis hiervan kan de ideale ontwikkelrichting gekozen worden die realiseerbaar is in het licht van de talenten die de medewerker heeft.

 

Mobiliteit

TMA is in te zetten bij verschillende situaties waarbij (mogelijk gedwongen) mobiliteit ontstaat, bijvoorbeeld bij organisatieveranderingen (reorganisaties) waarbij functies wijzigen, vervallen en/of ontstaan. In dit kader kan er gekeken worden waar kandidaten het beste passen en geeft het inzicht in hun mogelijkheden.

TMA_logo_zonder_payoff_RGB_V1-1.png